Detská herňa Safari Zvolen

Cenník

Deti do 1 roka

neobmedzený vstup

1,00 €

Deti nad 1 rok

1 hodinový vstup

4,00 €

Deti nad 1 rok

2 hodinový vstup

6,00 €

Deti nad 1 rok

neobmedzený vstup

8,00 €

Deti nad 1 rok

3 hodinový vstup

4,00 €

Cenník
Cenník

Deti nad 1 rok

1 hodinový vstup

2,50 €

Deti nad 1 rok

3 hodinový vstup

4,00 €

Cenník
Cenník

Deti nad 1 rok

neobmedzený vstup

6,00 €

Poznámka:

Detičky so zdravotným postihnutím: ZADARMO